تبلیغات
کشاورزی - کود اوره
کشاورزی
دوشنبه 5 اردیبهشت 1390

کود اوره

دوشنبه 5 اردیبهشت 1390

نوع مطلب :

  
    

   

 
عنوان  : مصرف محلول كود اوره به همراه علفكش های گندم به منظوركاهش هزینه ها و افزایش تولید
تدوین كنندگان: مجیداخوان - علی مظلوم علی آبادی - رسولی آذر 
 

مخاطبین و بهره برداران نشریه :
1- مهندسین ناظر گندم
2- كشاورزان و تولیدكنندگان گندم
3- كارشناسان ترویج و مروجین
4- سایر علاقمندان
هدفهای آموزشی :
     خوانندگان گرامی با مطالعه این نشریه:
* با نحوه تأثیرگذاری و مكانیسم عمل اوره در گیاه گندم آشنا می شوند.
* زمان مناسب مصرف كود سرك را با دلیل علمی متوجه می گردند.
     و خواهند دانست كه:
* از نظراقتصادی، مصرف محلول كود اوره و علفكش بسیار با اهمیت است.
* در هر نوع اقلیم و شرایط مزرعه ای، می توان به راحتی تولید گندم را افزایش داد.
مقدمه :
كشاورزان عزیز، همان طور كه می دانید، گندم عمده ترین محصول زراعی و نماد خودكفایی كشور می باشد. این محصول همیشه و در همه جا بیشترین سطح زیر كشت را در زراعت آبی و دیم به خود اختصاص داده است. گندم به عنوان منبع عمده تأمین كالری وپروتئین مورد نیاز جامعه محسوب می شود، كه به طور متوسط ؛ 75 درصدپروتئین و 65 درصدكالری هرفرد از نان تأمین می شود.
یكی از معظلات مهم مزارع گندم ، وجود علف های هرز می باشد كه علاوه بر جذب آب و مواد غذایی از خاك ، باعث اشغال فضای مزرعه شده و از رسیدن نور خورشید به بوته های گندم جلوگیری می كند. در نتیجه رشد گیاه گندم و پنجه زنی آن به درستی انجام نخواهد شد. بنابراین مبارزه با علف های هرز در مزارع گندم ، برای جلوگیری از كاهش عملكرد كشت این محصول بسیار ضروری است.
 


راه های مبارزه با علف های هرز مزارع گندم:
الف) رعایت تناوب زراعی : یعنی پرهیز از كشت یك محصول برای چند سال پیاپی. در این روش ، چون عملیات كاشت ، داشت و برداشت برای كشت های گوناگون متفاوت می باشد ، پس شرایط زیست محیطی علف های هرز دستخوش دگرگونی هایی شده و در نتیجه رشد و گسترش آنها محدود می شود.
ب) شخم و یخ آب زمستانه : «شخم» زدن زمین زراعی باعث جابجایی بذر علف های هرز شده و در جوانه زنی و رویش آنها مؤثر است. انجام عملیات «شخم» ، علاوه بر تهیه بستر كاشت ، می تواند برای كنترل علف های هرز هم استفاده شود. شیوه و زمان كاربرد آن بستگی به شرایط زراعی دارد. انجام «یخ آب» زمستانه نیز باعث جوانه زنی بذرها می شود. به دنبال آن ، رشد ریزومی اندام های زیرزمینی گونه های علف هرز مهاجم را با اشكال مواجه ساخته و از شدت پراكنش آنها در فصل زراعی می كاهد. یخ آب زمستانه در مناطقی كه توسعه اندام های زیرزمینی گسترش بیشتری دارند ، گاه باعث پارگی و جدایی اندام ها از یكدیگر شده و نابودی آنها را باعث خواهد شد.
ج) استفاده از بذرهای بوجاری شده : هنگامی كه مزرعه گندم از پوشش سبز خوب و یكنواختی برخوردار باشد ، توان رقابتی محصول با علف های هرز افزایش خواهد یافت. ضد عفونی بذرها ، به كنترل آفات و بیماری های خاكزی و بذرزاد ، برای سبز شدن بذر گندم و تولید گیاهیچه قوی ، كمك می كند . بدین ترتیب ، محصول با پوشش دادن زمین ، رویش علف های هرز را كاهش خواهد داد. در غیر این صورت ، آفات و عوامل بیماری های گندم باعث تُنَك شدن بوته ها در سطح مزرعه شده و فضاهای خالی و بدون استفاده ، مكان خوب و مناسبی برای رشد و تكثیر علف های هرز خواهد بود.
د) استفاده از سموم علفكش : تا كنون 15 علفكش انتخابی گندم در كشور به ثبت رسیده است. ازمیان آنها 7 نوع «گراس (باریك برگ كش)» ، 6 نوع «پهن برگ كش» و 2 نوع «علفكش دو منظوره» هستند. از دیدگاه مدیریت كنترل هلف های هرز ، هرچند علفكش ها متنوع تر باشند ، بهتر است ، زیرا اگر كشاورز بطور متنوع از آنها استفاده كند ، مقاومت علف های هرز به علفكش ها كمتر خواهد بود.
به خاطر ؛
 حفظ محیط زیست ،
عدم ایجاد مقاومت علف های هرز به علفكش ها
 و جلوگیری از افزایش و گسترش بعضی از گونه های علف های هرز ،
توصیه می شود حتی الامكان از روش های غیر از استفاده از سموم علفكش
در مدیریت كنترل علف های هرز استفاده شود.
 
* همچنین استفاده از كود ازته سرك به صورت محلول پاشی یا دستی، در افزایش عملكرد و بالا بردن كیفیت گندم به دست آمده، نقش مهمی دارد.
 
دراین نشریه، (با هدف افزایش تولید و كاهش هزینه های مزرعه ای) روش مصرف كود اوره به همراه علفكش های گندم، توضیح داده می شود.
- چرا كود شیمیایی اوره را توصیه می كنیم؟
- مكانیسم عمل و نحوه تأثیركود شیمیایی اوره برگیاه چگونه است؟
- چرا این روش درمزارع گندم آبی ودیم توصیه می شود؟
 اینها سؤالاتی است كه در این نشریه سعی شده به زبان ساده پاسخ داده شود.
با این‌ امید كه شما كشاورزان عزیز، با مطالعه دقیق ، این توصیه ها را درمزارع گندم بكار بندید.
 
 
 چرا كود شیمیایی اوره را توصیه می كنیم؟
ازمیان كودهای ازته ، بهترین كود برای مصرف -به صورت محلول پاشی- ‌كود اوره است. كودهایی كه مواد ازته دارند، از راه شاخ و برگ، بهتر و بیشتر جذب می شوند. بدین ترتیب كه
جذب كود اوره، بیشتر از كود فسفات آمونیم
و جذب این دو كود، بیشتر از كود سولفات آمونیم است.
علاوه بر این، سرعت جذب، نشان دهنده این است كه مقدار جذب این تركیبات شیمیایی از راه شاخ و برگ، به میزان حل شدن آنها در آب بستگی دارد.
استفاده زیادتر از كود اوره به دو دلیل عمده است:
1.در محلول پاشی، امكان جذب آن، به وسیله برگ بیشتر است.
2.در صورت مصرف آن، امكان برگ سوختگی ، نسبت به سایر كودهای ازته كمتر است .
مصرف یك مرحله از كود اوره سرك -در مرحله پنجه زنی بوته گندم- می تواند شروع خوبی برای رشد آن باشد. از طرف دیگر، استفاده از علفكش ها در این مرحله از رشد گندم، برای جلوگیری از رشد علف های هرز و رقابت زود هنگام آنها با گندم مناسب خواهد بود.
 
 
مكانیسم عمل و نحوه تأثیر كود اوره بر بوته گندم:
ازت موجود در كود اوره كه به صورت محلول بر سطح برگ های گیاه گندم پاشیده می شود ، از طریق كوتیكول برگ جذب می گردد. مقدار تأثیر آن به میزان نفوذ اوره از كوتیكول و سلول های اپیدرم و انتقال آن به یاخته های برگ بستگی دارد.
جدیدترین نظریه در مورد نفوذ مواد به داخل سلول های برگ به این صورت است كه: نفوذ مواد با وزن مولكولی پایین (مثل قند و عناصر معدنی) و تبخیر آب از كوتیكول ، از طریق رودخانه های هیدروفوبیك موجود در كوتیكول صورت می گیرد. این روزنه ها به مواد محلولی تنل اوره قابل نفوذند اما به مولكول های درشت ، نظیر كلات ها نمی توانند نفوذ نمایند. در طول این روزنه ها ، بار منفی آرایش یافته ، كه این مقدار بارها از سطح خارجی برگ به طرف داخل افزایش می یابد. بنابراین نفوذ كاتیون ها در طول این شیب الكتریكی افزایش یافته در حالی كه آنیون ها پس زده می شوند و در نتیجه جذب كاتیون ها از برگ سریع تر از آنیون ها است( NH4+ در مقابل NO3- ). برای مولكول های بدون بار مثل اوره ، نفوذ خیلی سریع تر است . به علت زیاد بودن فعالیت عمل فتوسنتز در برگ های جوان ، محلول كود اوره، بیشتر جذب گیاه می شود. ولی با بالا رفتن سن برگ ها، كود ازته از راه برگ كمتر جذب گیاه می شود. از این رو ، استفاده از مواد خیس كننده همراه با مصرف كود اوره، می تواند جذب آنرا افزایش دهد.
 
 
دلایل استفاده از كود اوره ، همراه با علفكش ها:
مصرف محلول كود اوره به همراه علفكش های گندم، علاوه بر این كه كیفیت محصول را افزایش می دهد، عملكرد گندم را نیز از 450 كیلوگرم تا بیشتر از یك تن در هكتار بالا می برد.
راندمان عمل ، طبق نتایج بدست آمده از اجرای طرح های «تحقیقاتی» و «تحقیقی ترویجی» در «مناطق معتدل گرم و همچنین خاك های سبك و ضعیف» ، بیشتر از «مناطق سرد و نیز خاك های مرغوب» است. همچنین باعث زیاد شدن تولید كاه و كلش می گردد.
به طوركلی، كاربرد علفكش ها و محلول كود، می تواند موجب:
- كاهش هزینه های مزرعه،
- صرفه جویی درعملیات زراعی، انرژی، نیروی كار و مصرف سوخت
- كاهش فشردگی خاك مزرعه شود.
 
مزایای محلول پاشی كوداوره:
1- مصرف كوداوره سرك به صورت محلول، سبب تأمین مواد غذایی مورد نیاز گیاه گندم می شود.
2- موجب افزایش عمل فتوسنتز در گیاه می گردد.
3- سبز ماندن برگ های بوته گندم را با دوام تر می كند.
4- باعث می شود سطح سبزگندم ، از زمان پیدایش سنبله های گندم تا زمان رسیدن دانه، دوام بیتشری یابد. در نتیجه بر عملكرد، تأثیر مستقیم داشته و باعث افزایش تولید خواهد شد.
5- درطولانی تر شدن دوره فعالیت گیاه، مؤثر می باشد.
6- چون گیاه پیش از عمل گرده افشانی و در مرحله تشكیل اولیه سنبله، نیاز به ازت بیشتری دارد، مصرف محلول كود اوره، علاوه بر اثر بخشی بر اجزای عملكرد، باعث افزایش عملكرد گندم نیز خواهد شد.
 
 
زمان استفاده از سموم علفكش ، در مزارع گندم
در هنگام اجرای عملیات آماده سازی زمین ، باید كود دهی (با در نظر گرفتن نتیجه آزمایش خاك و بر اساس نیاز زمین) و پس از آن كاشت ، آبیاری و سایر مراقبت های لازم انجام شود.
چنانچه تولید كنندگان گندم به دلایلی موفق به انجام مبارزه با علف های هرز »بدون استفاده از سموم شیمیایی» نشده اند ، می توانند طبق زمان بندی زیر اقدام كنند:
مبارزه شیمیایی با علف های هرز، همزمان با ساقه دهی بوته های گندم و در زمانی است كه 50 درصد بوته های گندم درمزرعه، یك تا دوگره قابل لمس داشته باشند.
علاوه برآن، برودت هوا (در موقع سمپاشی) باید حداقل 15 درجه سانتی گراد باشد. هر چه دما كمتر باشد، اثر بخشی علفكش ها كمترخواهد بود. با استفاده از اطلاعات هواشناسی، می توان روزسمپاشی را طوری انتخاب كرد كه حداقل تا یك روز بعد، بارندگی نداشته باشیم.
به این صورت، تأثیر سمپاشی برای از بین بردن علف های هرز افزایش خواهد یافت.
 
الف) روش آماده سازی سموم علفكش همراه با محلول اوره
برای آنكه كود اوره بهتر و راحت تر در آب حل شود، خوب است از آب گرم استفاده كنیم. روش كار به این ترتیب است كه:
ابتدا سموم علفكش را در مقداری آب حل می كنیم(مثلاً برای هر هكتار زیر كشت گندم، 200 لیتر آب).
محلول كود اوره را (كه در ظرف جداگانه ای تهیه شده است) به آن می افزاییم.
*توصیه می شود به منظور جداسازی ذراتی كه احتمالاً در آب حل نشده است ، محلول كود اوره از یك صافی یا پارچه عبور داده شود تا در حین سمپاشی ، نازل های سمپاش مسدود نگردند.
حجم كل محلول علفكش ومحلول اوره را به ازای هر هكتار مزرعه، به چهارصد لیتر می رسانیم.
نازل سمپاش (مجرای خروجی سم از سمپاش) برای استفاده از علفكش، باید مخصوص و از نوع «تی جت» باشد.
 
در استفاده از انواع علفكش هایی كه برای مزارع گندم توصیه شده اند، رعایت دو نكته الزامی است:
1- سازگاری یا اختلاط پذیری كود و علفكش درمحلول (ممكن است در یكدیگرحل نشوند یا رسوب بدهند). چنانچه تجربه قبلی در مورد نوع علفكش و كود ندارید، مقدار كمی را آزمایش كنید. چنانچه مشكلی نداشت، نكته دوم را تجربه كنید.
2- با توجه به تنوع علفكش ها وكودهای شیمیایی موجود، ‌واكنش های شیمیایی و فیزیكی بین آنها طبیعی است. اما نباید موجب كاهش كارآیی محلول كود اوره و علفكش ها شود و یا اثر نامطلوبی مثل گیاه سوزی روی بوته های گندم داشته باشد. توصیه می شود درصورت نداشتن تجربه قبلی، یك قطعه از زمین را با مساحت خیلی كم، با مخلوط محلول كود و سم علفكش، مورد آزمایش قرار دهید. چنانچه حداكثر ظرف ده روز، عوارض نامطلوبی مشاهده نشد، قابل استفاده و توصیه است.
 
ب ) چند علفكش انتخابی برای كنترل علف های هرز پهن برگ و باریك برگ ، در مزارع گندم برای كنترل علف های هرز پهن برگ، توصیه می شود
از علفكش «تری بنورون متیل» با نام تجاری «گرانستار75 درصد DF» به مقدار 20 تا 25 گرم برای هر هكتار استفاده شود.
علاوه برآن می توان از علفكش «توفوردی + ام سی پی آ» با نام تجاری «یو 46 كمبی فلوئید 5/67 درصد SL‌» به میزان یك لیتر در هكتار
و یا سموم علفكش دیگری كه برای مبارزه با علف های هرز پهن برگ مزارع گندم توصیه شده است، استفاده نمود.
 
درصورتی كه مزرعه گندم دارای علف های هرز باریك برگ هم باشد، می توان
از علفكش «تاپیك 8 درصد EC‌» با نام عمومی «كلودینا فوپ پروپارژیل» به مقدار 8/0 لیتردر هكتار
و یا از علفكش «فتوكساپروپ اتیل + مفن پایردی اتیل» با نام تجاری «پوما سوپر5/7 درصد EC» به مقدار یك لیتر در هكتار
و یا از علفكش گراسب 25 درصد EC با نام عمومی «ترالكوكسیدیم» به میزان یك لیتر در هكتار
و یا با استفاده از انواع دیگر باریك برگ كش های گندم
...  به همراه علفكش «تری نبورون متیل»(گرانستار)
...   یا سم علفكش پهن برگ كش دیگری با همان دُز مصرفی توصیه شده مخلوط
...  و با محلول كود اوره به نسبت 5/43 كیلوگرم كود شیمیایی اوره در حجم چهارصد لیتر آب
...  با سمپاش پشت تراكتوری درمزرعه گندم اقدام كرد.
 
 
استفاده از كود اوره به همراه علفكش ها ، در زراعت گندم دیم: 
به دلیل خشك بودن و تجمع بیشتر ازت درلایه های سطحی خاك، استفاده از محلول پاشی،(نسبت به كاربرد ازت) بهتراست.
به دلیل آنكه:
- ریشه های بوته های گندم ، درشرایط دیم، عمقی هستند،
- لایه های زیرین خاك، از لحاظ دارا بودن ازت، فقیرترند،
- نیز، میزان جذب ازت درخاك كمتر است،
اثر استفاده ازمحلول پاشی كود اوره در این نوع مزارع مطلوب تر بوده و عملكرد گندم بیشتر خواهد شد. 
بنابراین، در زراعت گندم دیم، استفاده از كود اوره، به همراه علفكش ها توصیه می شود.
 
 
كلام آخر :
به كشاورزان عزیزی كه «بدون استفاده از علفكش ها» ، با علف های هرز مبارزه كرده اند و یا مشكل علف هرز ندارند ، محلول پاشی كود اوره «به تنهایی» و یا «همراه با كودهای میكرو» در سطح كم توصیه می شود. چنانچه با توجه به شرایط مزرعه ، نتیجه رضایت بخش باشد ، این كار را در سطوح بزرگ تر نیز می توانند انجام دهند.
 
 
منابع:
1- احمدی ، ع وح - رحیمیان مشهدی . 1377 – بررسی اثروامكان كاربرد محصول پاشی اوره همراه با علفكشهای متداول درگندم نان . خلاصه مقالات پنجمین كنگره زراعت واصلاح نباتات ایران – كرج
2- مین باشی معینی ، م و م ، اخوان و ا ، فقیه 1383 . بررسی امكان محلول پاشی توأم اوره وعلفكش های انتخابی درگندم . گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 1044/83 .
 

  

 
8game.ir
دوشنبه 21 اسفند 1396 03:26 ق.ظ
With havin so much content and articles do you ever run into any
problems of plagorism or copyright violation? My site has a
lot of completely unique content I've either created myself or
outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know any
methods to help reduce content from being ripped off? I'd certainly appreciate it.
downtown showdown hack
چهارشنبه 9 اسفند 1396 11:12 ق.ظ
این پست ایده ای روشن برای افراد جدید طراحی شده است
از وبلاگ نویسی، واقعا چطور وبلاگ نویسی را انجام می دهی؟
inteligen supplement stephen hawking
یکشنبه 6 اسفند 1396 08:04 ب.ظ
Not all user testimonials pointed out side effects.
como tratar a candidiase amamentando
یکشنبه 6 اسفند 1396 03:28 ق.ظ
Gostei o fotos , eu verdadeiramente сomo o dentre % image_title %,
perfecto .
Pedro Cauã
چهارشنبه 2 اسفند 1396 11:38 ب.ظ
Virility Ex contains only organic components.
blog misteri update
دوشنبه 30 بهمن 1396 12:39 ب.ظ
The phone is integratd with 8-GB and 16-GB internal memory and expandable Micro - SD stofage device option that supports around 32GB memory.

This business of trading iss actually difficult enough and we should make the most of every edge out there which can be found too us.

News keeps uus talking to political affairs not just oof our own country but additionally of in the world.
mnet wide news-starview infinite
دوشنبه 30 بهمن 1396 04:05 ق.ظ
If you want reading news,have you thought tto use an online news agggregate to help you enhance your comprehnsion skills inside new vernacular.
Then write the way it appears to be to you personally and pay atttention as you lay
them in the market to find out more about yourself and
watch the method thst you will discoveer the hidden lesson. You must realise that whenever you open a fresh Forex position that you simply are, actually,
trading currency pairs beig a single unit.
news univision
یکشنبه 29 بهمن 1396 11:59 ب.ظ
The phone is ijtegrated with 8-GB and 16-GB of
memory space and expandable Micro - SD memory option that supports as much as 32GB memory.
Yoou feel if you had gifen your relationship a
lot more effort and time it would been employed by out. Dabangg can be a buaz today, tomorrow it'll bbe supervened by
way of a Dhobighat as weol else.
Dziekański
پنجشنبه 26 بهمن 1396 02:09 ق.ظ
Piękny wpis, generalnie masz racje, chociaż w kilku kwestiach bym się kłóciła.

Z pewnością Twój blog może liczyć na uznanie. Jestem pewna,
że tu wrócę.
internet hindi
دوشنبه 23 بهمن 1396 02:48 ب.ظ
In addition, you will probably be providing yourself havinhg a
work place tht is certainly now morte conducive to actually getting things done.
In this information I want to speak about something that has personally
brought a lot off cash into my pocet over the years. Thee conversation from a
customer satisfaction employee along with a customer
haas to be in the clean way.
knowledge fight
دوشنبه 23 بهمن 1396 08:58 ق.ظ
It may seem for a government to demand make fish an internet service provider
(ISP) report any customer who might download child pornography.
Every singpe cents that you share will retyrn to you
iin thousand fold. The entire progress of sciencce
and attempts prfoduced by people to understand thee planet better is driven with this urge to accomplish bliss through truth.
news blogspot
یکشنبه 22 بهمن 1396 05:25 ب.ظ
Another interesting opportunity granted to sports enthusiasts byy these online news blogs could be thee option to vent your anger
or expdess your joyy in the latest performance witfh their favorite
teams in tthe form of comments on articles, statistics andd latest news.
To have more benefit for social networks and your existing traffic, it's most critical tto allow them to sign up to
your newsletter or Facebook like and re-tweet your posts using
appropriate fforms and buttons in your page. There arre authoritative sources that relay the marketplace condition and breaking news.
João Enzo Gabriel
یکشنبه 22 بهمن 1396 07:30 ق.ظ
Vamos nos aprofundar sobre como ganhar bons seguidores para a
sua conta no Instagram.
worldscoop.org
شنبه 21 بهمن 1396 06:31 ق.ظ
For instance; yoou shoulkd have knowledge to interview a sports icon as well as a politician.
Online editions have categorized different news items
such as world business news, intfernational business news, news in middle
east, and Islamic news, to provide more details as the event progresses
every seconds of the day. Getting online news video while about the move seems to be the newest trnd being imbued
inside society.
organifi green juice coupon
یکشنبه 15 بهمن 1396 12:23 ق.ظ
1) Comfort is what you get with Organifi Green Juice.
erect on demand cupon code
شنبه 14 بهمن 1396 05:31 ق.ظ
Coaching our young children to be workers for God.
hot webcam girls
پنجشنبه 12 بهمن 1396 06:03 ب.ظ
Because the admin of this web site is working, no uncertainty very rapidly it will be well-known, due to its quality contents.
how many calories do you burn doing yoga for 30 minutes
دوشنبه 9 بهمن 1396 12:54 ق.ظ
Consuming fatty acids will assist you shed weight.
venus factor workout free
دوشنبه 9 بهمن 1396 12:22 ق.ظ
To this special program which is essential to drop fat.
boursorama ouverture de compte
سه شنبه 26 دی 1396 12:19 ب.ظ
Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote
the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home
a bit, but other than that, this is magnificent
blog. A fantastic read. I'll certainly be back.
almasi.com.ar
یکشنبه 24 دی 1396 07:42 ق.ظ
The art of ghazal singing has were able to entice millions round the globe.
It took about a couple of months to learn the text and the raucous,
discordant (to my ears) "melody. Painting is surely an authentic gift for the endurance and utility.
m88
دوشنبه 18 دی 1396 12:38 ق.ظ
Many of these shows are situated in bigger cities like New York or Los Angeles,
so you get to travel for free driving under the influence
to the finals. These guides allow you to practice when you are prepared and possess the time for you to do so.
Painting is an authentic gift because of its longevity and utility.
wideinfo.org
یکشنبه 17 دی 1396 02:48 ب.ظ
However, after one donation, you'll be able to donate again only after 3 months once your body has regained
the donated blood. Then write the actual way it looks like
to you and pay attention while you lay the cards in the market to find out about yourself and watch how you will quickly realize the hidden lesson. Instead of obtaining the problem dealt with, I
self-medicated and allowed it to get worse.
buy youtube subscribers
پنجشنبه 14 دی 1396 06:29 ق.ظ
It's amazing in support of me to have a web site, which is valuable in favor of
my know-how. thanks admin
attacking
دوشنبه 11 دی 1396 07:29 ق.ظ
Hey There. I found your blog using msn. This is
a very well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful info.
Thanks for the post. I'll certainly comeback.
adult video
پنجشنبه 7 دی 1396 09:41 ب.ظ
Hi there colleagues, its impressive article about tutoringand completely defined,
keep it up all the time.
live cam girls
جمعه 1 دی 1396 10:36 ب.ظ
Can I simply just say what a comfort to discover somebody that actually knows what they're talking about over the internet.

You actually understand how to bring an issue to light
and make it important. More and more people must read this
and understand this side of your story. I can't believe you are not
more popular given that you certainly possess the gift.
live cam girls
جمعه 1 دی 1396 05:36 ق.ظ
Fabulous, what a webpage it is! This web site presents helpful information to us,
keep it up.
ExpertOption
پنجشنبه 30 آذر 1396 01:01 ب.ظ
What's up i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i
read this article i thought i could also make
comment due to this brilliant paragraph.
Perso.latribu.com
پنجشنبه 30 آذر 1396 01:06 ق.ظ
Leia aqui toda minha experiência anterior de adquirir!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30