تبلیغات
کشاورزی - کود اوره
کشاورزی
دوشنبه 5 اردیبهشت 1390

کود اوره

دوشنبه 5 اردیبهشت 1390

نوع مطلب :

  
    

   

 
عنوان  : مصرف محلول كود اوره به همراه علفكش های گندم به منظوركاهش هزینه ها و افزایش تولید
تدوین كنندگان: مجیداخوان - علی مظلوم علی آبادی - رسولی آذر 
 

مخاطبین و بهره برداران نشریه :
1- مهندسین ناظر گندم
2- كشاورزان و تولیدكنندگان گندم
3- كارشناسان ترویج و مروجین
4- سایر علاقمندان
هدفهای آموزشی :
     خوانندگان گرامی با مطالعه این نشریه:
* با نحوه تأثیرگذاری و مكانیسم عمل اوره در گیاه گندم آشنا می شوند.
* زمان مناسب مصرف كود سرك را با دلیل علمی متوجه می گردند.
     و خواهند دانست كه:
* از نظراقتصادی، مصرف محلول كود اوره و علفكش بسیار با اهمیت است.
* در هر نوع اقلیم و شرایط مزرعه ای، می توان به راحتی تولید گندم را افزایش داد.
مقدمه :
كشاورزان عزیز، همان طور كه می دانید، گندم عمده ترین محصول زراعی و نماد خودكفایی كشور می باشد. این محصول همیشه و در همه جا بیشترین سطح زیر كشت را در زراعت آبی و دیم به خود اختصاص داده است. گندم به عنوان منبع عمده تأمین كالری وپروتئین مورد نیاز جامعه محسوب می شود، كه به طور متوسط ؛ 75 درصدپروتئین و 65 درصدكالری هرفرد از نان تأمین می شود.
یكی از معظلات مهم مزارع گندم ، وجود علف های هرز می باشد كه علاوه بر جذب آب و مواد غذایی از خاك ، باعث اشغال فضای مزرعه شده و از رسیدن نور خورشید به بوته های گندم جلوگیری می كند. در نتیجه رشد گیاه گندم و پنجه زنی آن به درستی انجام نخواهد شد. بنابراین مبارزه با علف های هرز در مزارع گندم ، برای جلوگیری از كاهش عملكرد كشت این محصول بسیار ضروری است.
 


راه های مبارزه با علف های هرز مزارع گندم:
الف) رعایت تناوب زراعی : یعنی پرهیز از كشت یك محصول برای چند سال پیاپی. در این روش ، چون عملیات كاشت ، داشت و برداشت برای كشت های گوناگون متفاوت می باشد ، پس شرایط زیست محیطی علف های هرز دستخوش دگرگونی هایی شده و در نتیجه رشد و گسترش آنها محدود می شود.
ب) شخم و یخ آب زمستانه : «شخم» زدن زمین زراعی باعث جابجایی بذر علف های هرز شده و در جوانه زنی و رویش آنها مؤثر است. انجام عملیات «شخم» ، علاوه بر تهیه بستر كاشت ، می تواند برای كنترل علف های هرز هم استفاده شود. شیوه و زمان كاربرد آن بستگی به شرایط زراعی دارد. انجام «یخ آب» زمستانه نیز باعث جوانه زنی بذرها می شود. به دنبال آن ، رشد ریزومی اندام های زیرزمینی گونه های علف هرز مهاجم را با اشكال مواجه ساخته و از شدت پراكنش آنها در فصل زراعی می كاهد. یخ آب زمستانه در مناطقی كه توسعه اندام های زیرزمینی گسترش بیشتری دارند ، گاه باعث پارگی و جدایی اندام ها از یكدیگر شده و نابودی آنها را باعث خواهد شد.
ج) استفاده از بذرهای بوجاری شده : هنگامی كه مزرعه گندم از پوشش سبز خوب و یكنواختی برخوردار باشد ، توان رقابتی محصول با علف های هرز افزایش خواهد یافت. ضد عفونی بذرها ، به كنترل آفات و بیماری های خاكزی و بذرزاد ، برای سبز شدن بذر گندم و تولید گیاهیچه قوی ، كمك می كند . بدین ترتیب ، محصول با پوشش دادن زمین ، رویش علف های هرز را كاهش خواهد داد. در غیر این صورت ، آفات و عوامل بیماری های گندم باعث تُنَك شدن بوته ها در سطح مزرعه شده و فضاهای خالی و بدون استفاده ، مكان خوب و مناسبی برای رشد و تكثیر علف های هرز خواهد بود.
د) استفاده از سموم علفكش : تا كنون 15 علفكش انتخابی گندم در كشور به ثبت رسیده است. ازمیان آنها 7 نوع «گراس (باریك برگ كش)» ، 6 نوع «پهن برگ كش» و 2 نوع «علفكش دو منظوره» هستند. از دیدگاه مدیریت كنترل هلف های هرز ، هرچند علفكش ها متنوع تر باشند ، بهتر است ، زیرا اگر كشاورز بطور متنوع از آنها استفاده كند ، مقاومت علف های هرز به علفكش ها كمتر خواهد بود.
به خاطر ؛
 حفظ محیط زیست ،
عدم ایجاد مقاومت علف های هرز به علفكش ها
 و جلوگیری از افزایش و گسترش بعضی از گونه های علف های هرز ،
توصیه می شود حتی الامكان از روش های غیر از استفاده از سموم علفكش
در مدیریت كنترل علف های هرز استفاده شود.
 
* همچنین استفاده از كود ازته سرك به صورت محلول پاشی یا دستی، در افزایش عملكرد و بالا بردن كیفیت گندم به دست آمده، نقش مهمی دارد.
 
دراین نشریه، (با هدف افزایش تولید و كاهش هزینه های مزرعه ای) روش مصرف كود اوره به همراه علفكش های گندم، توضیح داده می شود.
- چرا كود شیمیایی اوره را توصیه می كنیم؟
- مكانیسم عمل و نحوه تأثیركود شیمیایی اوره برگیاه چگونه است؟
- چرا این روش درمزارع گندم آبی ودیم توصیه می شود؟
 اینها سؤالاتی است كه در این نشریه سعی شده به زبان ساده پاسخ داده شود.
با این‌ امید كه شما كشاورزان عزیز، با مطالعه دقیق ، این توصیه ها را درمزارع گندم بكار بندید.
 
 
 چرا كود شیمیایی اوره را توصیه می كنیم؟
ازمیان كودهای ازته ، بهترین كود برای مصرف -به صورت محلول پاشی- ‌كود اوره است. كودهایی كه مواد ازته دارند، از راه شاخ و برگ، بهتر و بیشتر جذب می شوند. بدین ترتیب كه
جذب كود اوره، بیشتر از كود فسفات آمونیم
و جذب این دو كود، بیشتر از كود سولفات آمونیم است.
علاوه بر این، سرعت جذب، نشان دهنده این است كه مقدار جذب این تركیبات شیمیایی از راه شاخ و برگ، به میزان حل شدن آنها در آب بستگی دارد.
استفاده زیادتر از كود اوره به دو دلیل عمده است:
1.در محلول پاشی، امكان جذب آن، به وسیله برگ بیشتر است.
2.در صورت مصرف آن، امكان برگ سوختگی ، نسبت به سایر كودهای ازته كمتر است .
مصرف یك مرحله از كود اوره سرك -در مرحله پنجه زنی بوته گندم- می تواند شروع خوبی برای رشد آن باشد. از طرف دیگر، استفاده از علفكش ها در این مرحله از رشد گندم، برای جلوگیری از رشد علف های هرز و رقابت زود هنگام آنها با گندم مناسب خواهد بود.
 
 
مكانیسم عمل و نحوه تأثیر كود اوره بر بوته گندم:
ازت موجود در كود اوره كه به صورت محلول بر سطح برگ های گیاه گندم پاشیده می شود ، از طریق كوتیكول برگ جذب می گردد. مقدار تأثیر آن به میزان نفوذ اوره از كوتیكول و سلول های اپیدرم و انتقال آن به یاخته های برگ بستگی دارد.
جدیدترین نظریه در مورد نفوذ مواد به داخل سلول های برگ به این صورت است كه: نفوذ مواد با وزن مولكولی پایین (مثل قند و عناصر معدنی) و تبخیر آب از كوتیكول ، از طریق رودخانه های هیدروفوبیك موجود در كوتیكول صورت می گیرد. این روزنه ها به مواد محلولی تنل اوره قابل نفوذند اما به مولكول های درشت ، نظیر كلات ها نمی توانند نفوذ نمایند. در طول این روزنه ها ، بار منفی آرایش یافته ، كه این مقدار بارها از سطح خارجی برگ به طرف داخل افزایش می یابد. بنابراین نفوذ كاتیون ها در طول این شیب الكتریكی افزایش یافته در حالی كه آنیون ها پس زده می شوند و در نتیجه جذب كاتیون ها از برگ سریع تر از آنیون ها است( NH4+ در مقابل NO3- ). برای مولكول های بدون بار مثل اوره ، نفوذ خیلی سریع تر است . به علت زیاد بودن فعالیت عمل فتوسنتز در برگ های جوان ، محلول كود اوره، بیشتر جذب گیاه می شود. ولی با بالا رفتن سن برگ ها، كود ازته از راه برگ كمتر جذب گیاه می شود. از این رو ، استفاده از مواد خیس كننده همراه با مصرف كود اوره، می تواند جذب آنرا افزایش دهد.
 
 
دلایل استفاده از كود اوره ، همراه با علفكش ها:
مصرف محلول كود اوره به همراه علفكش های گندم، علاوه بر این كه كیفیت محصول را افزایش می دهد، عملكرد گندم را نیز از 450 كیلوگرم تا بیشتر از یك تن در هكتار بالا می برد.
راندمان عمل ، طبق نتایج بدست آمده از اجرای طرح های «تحقیقاتی» و «تحقیقی ترویجی» در «مناطق معتدل گرم و همچنین خاك های سبك و ضعیف» ، بیشتر از «مناطق سرد و نیز خاك های مرغوب» است. همچنین باعث زیاد شدن تولید كاه و كلش می گردد.
به طوركلی، كاربرد علفكش ها و محلول كود، می تواند موجب:
- كاهش هزینه های مزرعه،
- صرفه جویی درعملیات زراعی، انرژی، نیروی كار و مصرف سوخت
- كاهش فشردگی خاك مزرعه شود.
 
مزایای محلول پاشی كوداوره:
1- مصرف كوداوره سرك به صورت محلول، سبب تأمین مواد غذایی مورد نیاز گیاه گندم می شود.
2- موجب افزایش عمل فتوسنتز در گیاه می گردد.
3- سبز ماندن برگ های بوته گندم را با دوام تر می كند.
4- باعث می شود سطح سبزگندم ، از زمان پیدایش سنبله های گندم تا زمان رسیدن دانه، دوام بیتشری یابد. در نتیجه بر عملكرد، تأثیر مستقیم داشته و باعث افزایش تولید خواهد شد.
5- درطولانی تر شدن دوره فعالیت گیاه، مؤثر می باشد.
6- چون گیاه پیش از عمل گرده افشانی و در مرحله تشكیل اولیه سنبله، نیاز به ازت بیشتری دارد، مصرف محلول كود اوره، علاوه بر اثر بخشی بر اجزای عملكرد، باعث افزایش عملكرد گندم نیز خواهد شد.
 
 
زمان استفاده از سموم علفكش ، در مزارع گندم
در هنگام اجرای عملیات آماده سازی زمین ، باید كود دهی (با در نظر گرفتن نتیجه آزمایش خاك و بر اساس نیاز زمین) و پس از آن كاشت ، آبیاری و سایر مراقبت های لازم انجام شود.
چنانچه تولید كنندگان گندم به دلایلی موفق به انجام مبارزه با علف های هرز »بدون استفاده از سموم شیمیایی» نشده اند ، می توانند طبق زمان بندی زیر اقدام كنند:
مبارزه شیمیایی با علف های هرز، همزمان با ساقه دهی بوته های گندم و در زمانی است كه 50 درصد بوته های گندم درمزرعه، یك تا دوگره قابل لمس داشته باشند.
علاوه برآن، برودت هوا (در موقع سمپاشی) باید حداقل 15 درجه سانتی گراد باشد. هر چه دما كمتر باشد، اثر بخشی علفكش ها كمترخواهد بود. با استفاده از اطلاعات هواشناسی، می توان روزسمپاشی را طوری انتخاب كرد كه حداقل تا یك روز بعد، بارندگی نداشته باشیم.
به این صورت، تأثیر سمپاشی برای از بین بردن علف های هرز افزایش خواهد یافت.
 
الف) روش آماده سازی سموم علفكش همراه با محلول اوره
برای آنكه كود اوره بهتر و راحت تر در آب حل شود، خوب است از آب گرم استفاده كنیم. روش كار به این ترتیب است كه:
ابتدا سموم علفكش را در مقداری آب حل می كنیم(مثلاً برای هر هكتار زیر كشت گندم، 200 لیتر آب).
محلول كود اوره را (كه در ظرف جداگانه ای تهیه شده است) به آن می افزاییم.
*توصیه می شود به منظور جداسازی ذراتی كه احتمالاً در آب حل نشده است ، محلول كود اوره از یك صافی یا پارچه عبور داده شود تا در حین سمپاشی ، نازل های سمپاش مسدود نگردند.
حجم كل محلول علفكش ومحلول اوره را به ازای هر هكتار مزرعه، به چهارصد لیتر می رسانیم.
نازل سمپاش (مجرای خروجی سم از سمپاش) برای استفاده از علفكش، باید مخصوص و از نوع «تی جت» باشد.
 
در استفاده از انواع علفكش هایی كه برای مزارع گندم توصیه شده اند، رعایت دو نكته الزامی است:
1- سازگاری یا اختلاط پذیری كود و علفكش درمحلول (ممكن است در یكدیگرحل نشوند یا رسوب بدهند). چنانچه تجربه قبلی در مورد نوع علفكش و كود ندارید، مقدار كمی را آزمایش كنید. چنانچه مشكلی نداشت، نكته دوم را تجربه كنید.
2- با توجه به تنوع علفكش ها وكودهای شیمیایی موجود، ‌واكنش های شیمیایی و فیزیكی بین آنها طبیعی است. اما نباید موجب كاهش كارآیی محلول كود اوره و علفكش ها شود و یا اثر نامطلوبی مثل گیاه سوزی روی بوته های گندم داشته باشد. توصیه می شود درصورت نداشتن تجربه قبلی، یك قطعه از زمین را با مساحت خیلی كم، با مخلوط محلول كود و سم علفكش، مورد آزمایش قرار دهید. چنانچه حداكثر ظرف ده روز، عوارض نامطلوبی مشاهده نشد، قابل استفاده و توصیه است.
 
ب ) چند علفكش انتخابی برای كنترل علف های هرز پهن برگ و باریك برگ ، در مزارع گندم برای كنترل علف های هرز پهن برگ، توصیه می شود
از علفكش «تری بنورون متیل» با نام تجاری «گرانستار75 درصد DF» به مقدار 20 تا 25 گرم برای هر هكتار استفاده شود.
علاوه برآن می توان از علفكش «توفوردی + ام سی پی آ» با نام تجاری «یو 46 كمبی فلوئید 5/67 درصد SL‌» به میزان یك لیتر در هكتار
و یا سموم علفكش دیگری كه برای مبارزه با علف های هرز پهن برگ مزارع گندم توصیه شده است، استفاده نمود.
 
درصورتی كه مزرعه گندم دارای علف های هرز باریك برگ هم باشد، می توان
از علفكش «تاپیك 8 درصد EC‌» با نام عمومی «كلودینا فوپ پروپارژیل» به مقدار 8/0 لیتردر هكتار
و یا از علفكش «فتوكساپروپ اتیل + مفن پایردی اتیل» با نام تجاری «پوما سوپر5/7 درصد EC» به مقدار یك لیتر در هكتار
و یا از علفكش گراسب 25 درصد EC با نام عمومی «ترالكوكسیدیم» به میزان یك لیتر در هكتار
و یا با استفاده از انواع دیگر باریك برگ كش های گندم
...  به همراه علفكش «تری نبورون متیل»(گرانستار)
...   یا سم علفكش پهن برگ كش دیگری با همان دُز مصرفی توصیه شده مخلوط
...  و با محلول كود اوره به نسبت 5/43 كیلوگرم كود شیمیایی اوره در حجم چهارصد لیتر آب
...  با سمپاش پشت تراكتوری درمزرعه گندم اقدام كرد.
 
 
استفاده از كود اوره به همراه علفكش ها ، در زراعت گندم دیم: 
به دلیل خشك بودن و تجمع بیشتر ازت درلایه های سطحی خاك، استفاده از محلول پاشی،(نسبت به كاربرد ازت) بهتراست.
به دلیل آنكه:
- ریشه های بوته های گندم ، درشرایط دیم، عمقی هستند،
- لایه های زیرین خاك، از لحاظ دارا بودن ازت، فقیرترند،
- نیز، میزان جذب ازت درخاك كمتر است،
اثر استفاده ازمحلول پاشی كود اوره در این نوع مزارع مطلوب تر بوده و عملكرد گندم بیشتر خواهد شد. 
بنابراین، در زراعت گندم دیم، استفاده از كود اوره، به همراه علفكش ها توصیه می شود.
 
 
كلام آخر :
به كشاورزان عزیزی كه «بدون استفاده از علفكش ها» ، با علف های هرز مبارزه كرده اند و یا مشكل علف هرز ندارند ، محلول پاشی كود اوره «به تنهایی» و یا «همراه با كودهای میكرو» در سطح كم توصیه می شود. چنانچه با توجه به شرایط مزرعه ، نتیجه رضایت بخش باشد ، این كار را در سطوح بزرگ تر نیز می توانند انجام دهند.
 
 
منابع:
1- احمدی ، ع وح - رحیمیان مشهدی . 1377 – بررسی اثروامكان كاربرد محصول پاشی اوره همراه با علفكشهای متداول درگندم نان . خلاصه مقالات پنجمین كنگره زراعت واصلاح نباتات ایران – كرج
2- مین باشی معینی ، م و م ، اخوان و ا ، فقیه 1383 . بررسی امكان محلول پاشی توأم اوره وعلفكش های انتخابی درگندم . گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 1044/83 .
 

  

 
Olej konopny
سه شنبه 2 بهمن 1397 04:07 ق.ظ
If you are going for most excellent contents like me, just go
to see this web page all the time as it offers feature contents, thanks
http://nonacne-lv.eu
سه شنبه 2 بهمن 1397 04:04 ق.ظ
Good webpage you've gotten going here.
Dr Extenda
دوشنبه 1 بهمن 1397 11:11 ب.ظ
With thanks for sharing your awesome web page.
VigRX Plus
دوشنبه 1 بهمن 1397 11:01 ب.ظ
You have got possibly the best internet websites.
Olejki konopne CBD
دوشنبه 1 بهمن 1397 09:50 ب.ظ
Hello there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I
could find a captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as
yours and I'm having difficulty finding one? Thanks a lot!
Titan Gel Opinie
دوشنبه 1 بهمن 1397 09:34 ب.ظ
Really such a advantageous site.
penigen
دوشنبه 1 بهمن 1397 09:27 ب.ظ
The stuff is really useful.
http://pastiglieperdimagrire.blogspot.com/
دوشنبه 1 بهمن 1397 06:54 ب.ظ
Amazing....this is a advantageous web-site.
krzem organiczny
دوشنبه 1 بهمن 1397 12:42 ق.ظ
Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this article and
also the rest of the site is extremely good.
krzem suplement
یکشنبه 30 دی 1397 05:51 ب.ظ
Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is valuable and everything. But think
about if you added some great visuals or videos to give your posts more,
"pop"! Your content is excellent but with images and videos, this website could
certainly be one of the most beneficial in its field. Great blog!
krzem z borem
یکشنبه 30 دی 1397 05:26 ب.ظ
Howdy, i read your blog from time to time and i own a similar one and
i was just wondering if you get a lot of spam feedback?
If so how do you prevent it, any plugin or anything you can advise?
I get so much lately it's driving me mad so any assistance is very much appreciated.
http://yelp.com
یکشنبه 30 دی 1397 05:54 ق.ظ
Hi, i believe that i saw you visited my blog thus i got
here to return the choose?.I'm attempting to to
find things to enhance my web site!I assume its adequate to
make use of a few of your concepts!!
στρωματα κρεβατιου
یکشنبه 30 دی 1397 12:17 ق.ظ
Attractive element of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I
get actually enjoyed account your blog posts. Any way I
will be subscribing on your augment and even I fulfillment you get admission to consistently
fast.
TestoBoost Muscle
شنبه 29 دی 1397 11:24 ب.ظ
Many thanks really handy. Will share site with my friends.
http://potenzmittel-online-bestellen-de.eu/erozon-max.html
شنبه 29 دی 1397 08:17 ب.ظ
You're a very practical internet site; could not make it without ya!
machoman
شنبه 29 دی 1397 12:00 ب.ظ
I like checking your site. thnx!
biobelt
شنبه 29 دی 1397 11:56 ق.ظ
You have got one of the greatest internet websites.
http://pilloledimagrantinaturaliit.ovh/
شنبه 29 دی 1397 11:52 ق.ظ
Thanks very helpful. Will share site with my good friends.
xtrasize
شنبه 29 دی 1397 10:54 ق.ظ
Thanks meant for furnishing these substantial subject matter.
Dr Extenda
شنبه 29 دی 1397 10:11 ق.ظ
Sustain the good work and producing in the crowd!
http://tabletky-na-erekci-cz.eu/tonus-fortis.html
شنبه 29 دی 1397 09:13 ق.ظ
Maintain the great work and generating the group!
pastillas adelgazantes
شنبه 29 دی 1397 08:48 ق.ظ
I love reading your internet site. Thank you!
problemas de erecion
شنبه 29 دی 1397 06:28 ق.ظ
Your material is rather appealing.
http://erectiepillen-bestellen.eu/vigrxplus.html
شنبه 29 دی 1397 06:13 ق.ظ
I treasure the content on your site. Much thanks.
Maxisize Działanie
شنبه 29 دی 1397 06:09 ق.ظ
Unbelievably user friendly site. Astounding info available on few gos to.
http://penis-forlangelse-dk.eu/drextenda.html
شنبه 29 دی 1397 06:06 ق.ظ
Superb web page you possess there.
Profolan Precio
شنبه 29 دی 1397 05:44 ق.ظ
Great web website! It looks very expert! Keep up the good work!
Marketstrom.Gr κρεβατια αθηνα
جمعه 28 دی 1397 09:57 ق.ظ
Attractive section of content. I just stumbled upon your
website and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts.
Any way I'll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.
예스카지노  
جمعه 28 دی 1397 01:50 ق.ظ
예스카지노   - https://stipple2018.com/yescasino -
I used some strips of moleskin that I bought on the drugstore and applied them sparingly to
the problem area. These attacks are generally associated with
physical symptoms like nausea, vomiting, sensitivity to light, and sound.

Exercise allows you melt away energy in addition to fat through doing this, it
can help prevent heart problems and make chemicals inside our bodies that are vital with a healthy life.


예스카지노 주소 - stipple2018 - http://neptune.blackplanet.com/usa6webf/message/15638203
Καλωσήλθατε στο Market Strom
پنجشنبه 27 دی 1397 12:43 ب.ظ
Great blog you have here but I was curious if you knew of any forums that cover the same topics talked
about in this article? I'd really love to be
a part of community where I can get feed-back from other experienced individuals that share the
same interest. If you have any suggestions, please let me know.

Appreciate it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30