تبلیغات
کشاورزی - کود اوره
کشاورزی
دوشنبه 5 اردیبهشت 1390

کود اوره

دوشنبه 5 اردیبهشت 1390

نوع مطلب :

  
    

   

 
عنوان  : مصرف محلول كود اوره به همراه علفكش های گندم به منظوركاهش هزینه ها و افزایش تولید
تدوین كنندگان: مجیداخوان - علی مظلوم علی آبادی - رسولی آذر 
 

مخاطبین و بهره برداران نشریه :
1- مهندسین ناظر گندم
2- كشاورزان و تولیدكنندگان گندم
3- كارشناسان ترویج و مروجین
4- سایر علاقمندان
هدفهای آموزشی :
     خوانندگان گرامی با مطالعه این نشریه:
* با نحوه تأثیرگذاری و مكانیسم عمل اوره در گیاه گندم آشنا می شوند.
* زمان مناسب مصرف كود سرك را با دلیل علمی متوجه می گردند.
     و خواهند دانست كه:
* از نظراقتصادی، مصرف محلول كود اوره و علفكش بسیار با اهمیت است.
* در هر نوع اقلیم و شرایط مزرعه ای، می توان به راحتی تولید گندم را افزایش داد.
مقدمه :
كشاورزان عزیز، همان طور كه می دانید، گندم عمده ترین محصول زراعی و نماد خودكفایی كشور می باشد. این محصول همیشه و در همه جا بیشترین سطح زیر كشت را در زراعت آبی و دیم به خود اختصاص داده است. گندم به عنوان منبع عمده تأمین كالری وپروتئین مورد نیاز جامعه محسوب می شود، كه به طور متوسط ؛ 75 درصدپروتئین و 65 درصدكالری هرفرد از نان تأمین می شود.
یكی از معظلات مهم مزارع گندم ، وجود علف های هرز می باشد كه علاوه بر جذب آب و مواد غذایی از خاك ، باعث اشغال فضای مزرعه شده و از رسیدن نور خورشید به بوته های گندم جلوگیری می كند. در نتیجه رشد گیاه گندم و پنجه زنی آن به درستی انجام نخواهد شد. بنابراین مبارزه با علف های هرز در مزارع گندم ، برای جلوگیری از كاهش عملكرد كشت این محصول بسیار ضروری است.
 


راه های مبارزه با علف های هرز مزارع گندم:
الف) رعایت تناوب زراعی : یعنی پرهیز از كشت یك محصول برای چند سال پیاپی. در این روش ، چون عملیات كاشت ، داشت و برداشت برای كشت های گوناگون متفاوت می باشد ، پس شرایط زیست محیطی علف های هرز دستخوش دگرگونی هایی شده و در نتیجه رشد و گسترش آنها محدود می شود.
ب) شخم و یخ آب زمستانه : «شخم» زدن زمین زراعی باعث جابجایی بذر علف های هرز شده و در جوانه زنی و رویش آنها مؤثر است. انجام عملیات «شخم» ، علاوه بر تهیه بستر كاشت ، می تواند برای كنترل علف های هرز هم استفاده شود. شیوه و زمان كاربرد آن بستگی به شرایط زراعی دارد. انجام «یخ آب» زمستانه نیز باعث جوانه زنی بذرها می شود. به دنبال آن ، رشد ریزومی اندام های زیرزمینی گونه های علف هرز مهاجم را با اشكال مواجه ساخته و از شدت پراكنش آنها در فصل زراعی می كاهد. یخ آب زمستانه در مناطقی كه توسعه اندام های زیرزمینی گسترش بیشتری دارند ، گاه باعث پارگی و جدایی اندام ها از یكدیگر شده و نابودی آنها را باعث خواهد شد.
ج) استفاده از بذرهای بوجاری شده : هنگامی كه مزرعه گندم از پوشش سبز خوب و یكنواختی برخوردار باشد ، توان رقابتی محصول با علف های هرز افزایش خواهد یافت. ضد عفونی بذرها ، به كنترل آفات و بیماری های خاكزی و بذرزاد ، برای سبز شدن بذر گندم و تولید گیاهیچه قوی ، كمك می كند . بدین ترتیب ، محصول با پوشش دادن زمین ، رویش علف های هرز را كاهش خواهد داد. در غیر این صورت ، آفات و عوامل بیماری های گندم باعث تُنَك شدن بوته ها در سطح مزرعه شده و فضاهای خالی و بدون استفاده ، مكان خوب و مناسبی برای رشد و تكثیر علف های هرز خواهد بود.
د) استفاده از سموم علفكش : تا كنون 15 علفكش انتخابی گندم در كشور به ثبت رسیده است. ازمیان آنها 7 نوع «گراس (باریك برگ كش)» ، 6 نوع «پهن برگ كش» و 2 نوع «علفكش دو منظوره» هستند. از دیدگاه مدیریت كنترل هلف های هرز ، هرچند علفكش ها متنوع تر باشند ، بهتر است ، زیرا اگر كشاورز بطور متنوع از آنها استفاده كند ، مقاومت علف های هرز به علفكش ها كمتر خواهد بود.
به خاطر ؛
 حفظ محیط زیست ،
عدم ایجاد مقاومت علف های هرز به علفكش ها
 و جلوگیری از افزایش و گسترش بعضی از گونه های علف های هرز ،
توصیه می شود حتی الامكان از روش های غیر از استفاده از سموم علفكش
در مدیریت كنترل علف های هرز استفاده شود.
 
* همچنین استفاده از كود ازته سرك به صورت محلول پاشی یا دستی، در افزایش عملكرد و بالا بردن كیفیت گندم به دست آمده، نقش مهمی دارد.
 
دراین نشریه، (با هدف افزایش تولید و كاهش هزینه های مزرعه ای) روش مصرف كود اوره به همراه علفكش های گندم، توضیح داده می شود.
- چرا كود شیمیایی اوره را توصیه می كنیم؟
- مكانیسم عمل و نحوه تأثیركود شیمیایی اوره برگیاه چگونه است؟
- چرا این روش درمزارع گندم آبی ودیم توصیه می شود؟
 اینها سؤالاتی است كه در این نشریه سعی شده به زبان ساده پاسخ داده شود.
با این‌ امید كه شما كشاورزان عزیز، با مطالعه دقیق ، این توصیه ها را درمزارع گندم بكار بندید.
 
 
 چرا كود شیمیایی اوره را توصیه می كنیم؟
ازمیان كودهای ازته ، بهترین كود برای مصرف -به صورت محلول پاشی- ‌كود اوره است. كودهایی كه مواد ازته دارند، از راه شاخ و برگ، بهتر و بیشتر جذب می شوند. بدین ترتیب كه
جذب كود اوره، بیشتر از كود فسفات آمونیم
و جذب این دو كود، بیشتر از كود سولفات آمونیم است.
علاوه بر این، سرعت جذب، نشان دهنده این است كه مقدار جذب این تركیبات شیمیایی از راه شاخ و برگ، به میزان حل شدن آنها در آب بستگی دارد.
استفاده زیادتر از كود اوره به دو دلیل عمده است:
1.در محلول پاشی، امكان جذب آن، به وسیله برگ بیشتر است.
2.در صورت مصرف آن، امكان برگ سوختگی ، نسبت به سایر كودهای ازته كمتر است .
مصرف یك مرحله از كود اوره سرك -در مرحله پنجه زنی بوته گندم- می تواند شروع خوبی برای رشد آن باشد. از طرف دیگر، استفاده از علفكش ها در این مرحله از رشد گندم، برای جلوگیری از رشد علف های هرز و رقابت زود هنگام آنها با گندم مناسب خواهد بود.
 
 
مكانیسم عمل و نحوه تأثیر كود اوره بر بوته گندم:
ازت موجود در كود اوره كه به صورت محلول بر سطح برگ های گیاه گندم پاشیده می شود ، از طریق كوتیكول برگ جذب می گردد. مقدار تأثیر آن به میزان نفوذ اوره از كوتیكول و سلول های اپیدرم و انتقال آن به یاخته های برگ بستگی دارد.
جدیدترین نظریه در مورد نفوذ مواد به داخل سلول های برگ به این صورت است كه: نفوذ مواد با وزن مولكولی پایین (مثل قند و عناصر معدنی) و تبخیر آب از كوتیكول ، از طریق رودخانه های هیدروفوبیك موجود در كوتیكول صورت می گیرد. این روزنه ها به مواد محلولی تنل اوره قابل نفوذند اما به مولكول های درشت ، نظیر كلات ها نمی توانند نفوذ نمایند. در طول این روزنه ها ، بار منفی آرایش یافته ، كه این مقدار بارها از سطح خارجی برگ به طرف داخل افزایش می یابد. بنابراین نفوذ كاتیون ها در طول این شیب الكتریكی افزایش یافته در حالی كه آنیون ها پس زده می شوند و در نتیجه جذب كاتیون ها از برگ سریع تر از آنیون ها است( NH4+ در مقابل NO3- ). برای مولكول های بدون بار مثل اوره ، نفوذ خیلی سریع تر است . به علت زیاد بودن فعالیت عمل فتوسنتز در برگ های جوان ، محلول كود اوره، بیشتر جذب گیاه می شود. ولی با بالا رفتن سن برگ ها، كود ازته از راه برگ كمتر جذب گیاه می شود. از این رو ، استفاده از مواد خیس كننده همراه با مصرف كود اوره، می تواند جذب آنرا افزایش دهد.
 
 
دلایل استفاده از كود اوره ، همراه با علفكش ها:
مصرف محلول كود اوره به همراه علفكش های گندم، علاوه بر این كه كیفیت محصول را افزایش می دهد، عملكرد گندم را نیز از 450 كیلوگرم تا بیشتر از یك تن در هكتار بالا می برد.
راندمان عمل ، طبق نتایج بدست آمده از اجرای طرح های «تحقیقاتی» و «تحقیقی ترویجی» در «مناطق معتدل گرم و همچنین خاك های سبك و ضعیف» ، بیشتر از «مناطق سرد و نیز خاك های مرغوب» است. همچنین باعث زیاد شدن تولید كاه و كلش می گردد.
به طوركلی، كاربرد علفكش ها و محلول كود، می تواند موجب:
- كاهش هزینه های مزرعه،
- صرفه جویی درعملیات زراعی، انرژی، نیروی كار و مصرف سوخت
- كاهش فشردگی خاك مزرعه شود.
 
مزایای محلول پاشی كوداوره:
1- مصرف كوداوره سرك به صورت محلول، سبب تأمین مواد غذایی مورد نیاز گیاه گندم می شود.
2- موجب افزایش عمل فتوسنتز در گیاه می گردد.
3- سبز ماندن برگ های بوته گندم را با دوام تر می كند.
4- باعث می شود سطح سبزگندم ، از زمان پیدایش سنبله های گندم تا زمان رسیدن دانه، دوام بیتشری یابد. در نتیجه بر عملكرد، تأثیر مستقیم داشته و باعث افزایش تولید خواهد شد.
5- درطولانی تر شدن دوره فعالیت گیاه، مؤثر می باشد.
6- چون گیاه پیش از عمل گرده افشانی و در مرحله تشكیل اولیه سنبله، نیاز به ازت بیشتری دارد، مصرف محلول كود اوره، علاوه بر اثر بخشی بر اجزای عملكرد، باعث افزایش عملكرد گندم نیز خواهد شد.
 
 
زمان استفاده از سموم علفكش ، در مزارع گندم
در هنگام اجرای عملیات آماده سازی زمین ، باید كود دهی (با در نظر گرفتن نتیجه آزمایش خاك و بر اساس نیاز زمین) و پس از آن كاشت ، آبیاری و سایر مراقبت های لازم انجام شود.
چنانچه تولید كنندگان گندم به دلایلی موفق به انجام مبارزه با علف های هرز »بدون استفاده از سموم شیمیایی» نشده اند ، می توانند طبق زمان بندی زیر اقدام كنند:
مبارزه شیمیایی با علف های هرز، همزمان با ساقه دهی بوته های گندم و در زمانی است كه 50 درصد بوته های گندم درمزرعه، یك تا دوگره قابل لمس داشته باشند.
علاوه برآن، برودت هوا (در موقع سمپاشی) باید حداقل 15 درجه سانتی گراد باشد. هر چه دما كمتر باشد، اثر بخشی علفكش ها كمترخواهد بود. با استفاده از اطلاعات هواشناسی، می توان روزسمپاشی را طوری انتخاب كرد كه حداقل تا یك روز بعد، بارندگی نداشته باشیم.
به این صورت، تأثیر سمپاشی برای از بین بردن علف های هرز افزایش خواهد یافت.
 
الف) روش آماده سازی سموم علفكش همراه با محلول اوره
برای آنكه كود اوره بهتر و راحت تر در آب حل شود، خوب است از آب گرم استفاده كنیم. روش كار به این ترتیب است كه:
ابتدا سموم علفكش را در مقداری آب حل می كنیم(مثلاً برای هر هكتار زیر كشت گندم، 200 لیتر آب).
محلول كود اوره را (كه در ظرف جداگانه ای تهیه شده است) به آن می افزاییم.
*توصیه می شود به منظور جداسازی ذراتی كه احتمالاً در آب حل نشده است ، محلول كود اوره از یك صافی یا پارچه عبور داده شود تا در حین سمپاشی ، نازل های سمپاش مسدود نگردند.
حجم كل محلول علفكش ومحلول اوره را به ازای هر هكتار مزرعه، به چهارصد لیتر می رسانیم.
نازل سمپاش (مجرای خروجی سم از سمپاش) برای استفاده از علفكش، باید مخصوص و از نوع «تی جت» باشد.
 
در استفاده از انواع علفكش هایی كه برای مزارع گندم توصیه شده اند، رعایت دو نكته الزامی است:
1- سازگاری یا اختلاط پذیری كود و علفكش درمحلول (ممكن است در یكدیگرحل نشوند یا رسوب بدهند). چنانچه تجربه قبلی در مورد نوع علفكش و كود ندارید، مقدار كمی را آزمایش كنید. چنانچه مشكلی نداشت، نكته دوم را تجربه كنید.
2- با توجه به تنوع علفكش ها وكودهای شیمیایی موجود، ‌واكنش های شیمیایی و فیزیكی بین آنها طبیعی است. اما نباید موجب كاهش كارآیی محلول كود اوره و علفكش ها شود و یا اثر نامطلوبی مثل گیاه سوزی روی بوته های گندم داشته باشد. توصیه می شود درصورت نداشتن تجربه قبلی، یك قطعه از زمین را با مساحت خیلی كم، با مخلوط محلول كود و سم علفكش، مورد آزمایش قرار دهید. چنانچه حداكثر ظرف ده روز، عوارض نامطلوبی مشاهده نشد، قابل استفاده و توصیه است.
 
ب ) چند علفكش انتخابی برای كنترل علف های هرز پهن برگ و باریك برگ ، در مزارع گندم برای كنترل علف های هرز پهن برگ، توصیه می شود
از علفكش «تری بنورون متیل» با نام تجاری «گرانستار75 درصد DF» به مقدار 20 تا 25 گرم برای هر هكتار استفاده شود.
علاوه برآن می توان از علفكش «توفوردی + ام سی پی آ» با نام تجاری «یو 46 كمبی فلوئید 5/67 درصد SL‌» به میزان یك لیتر در هكتار
و یا سموم علفكش دیگری كه برای مبارزه با علف های هرز پهن برگ مزارع گندم توصیه شده است، استفاده نمود.
 
درصورتی كه مزرعه گندم دارای علف های هرز باریك برگ هم باشد، می توان
از علفكش «تاپیك 8 درصد EC‌» با نام عمومی «كلودینا فوپ پروپارژیل» به مقدار 8/0 لیتردر هكتار
و یا از علفكش «فتوكساپروپ اتیل + مفن پایردی اتیل» با نام تجاری «پوما سوپر5/7 درصد EC» به مقدار یك لیتر در هكتار
و یا از علفكش گراسب 25 درصد EC با نام عمومی «ترالكوكسیدیم» به میزان یك لیتر در هكتار
و یا با استفاده از انواع دیگر باریك برگ كش های گندم
...  به همراه علفكش «تری نبورون متیل»(گرانستار)
...   یا سم علفكش پهن برگ كش دیگری با همان دُز مصرفی توصیه شده مخلوط
...  و با محلول كود اوره به نسبت 5/43 كیلوگرم كود شیمیایی اوره در حجم چهارصد لیتر آب
...  با سمپاش پشت تراكتوری درمزرعه گندم اقدام كرد.
 
 
استفاده از كود اوره به همراه علفكش ها ، در زراعت گندم دیم: 
به دلیل خشك بودن و تجمع بیشتر ازت درلایه های سطحی خاك، استفاده از محلول پاشی،(نسبت به كاربرد ازت) بهتراست.
به دلیل آنكه:
- ریشه های بوته های گندم ، درشرایط دیم، عمقی هستند،
- لایه های زیرین خاك، از لحاظ دارا بودن ازت، فقیرترند،
- نیز، میزان جذب ازت درخاك كمتر است،
اثر استفاده ازمحلول پاشی كود اوره در این نوع مزارع مطلوب تر بوده و عملكرد گندم بیشتر خواهد شد. 
بنابراین، در زراعت گندم دیم، استفاده از كود اوره، به همراه علفكش ها توصیه می شود.
 
 
كلام آخر :
به كشاورزان عزیزی كه «بدون استفاده از علفكش ها» ، با علف های هرز مبارزه كرده اند و یا مشكل علف هرز ندارند ، محلول پاشی كود اوره «به تنهایی» و یا «همراه با كودهای میكرو» در سطح كم توصیه می شود. چنانچه با توجه به شرایط مزرعه ، نتیجه رضایت بخش باشد ، این كار را در سطوح بزرگ تر نیز می توانند انجام دهند.
 
 
منابع:
1- احمدی ، ع وح - رحیمیان مشهدی . 1377 – بررسی اثروامكان كاربرد محصول پاشی اوره همراه با علفكشهای متداول درگندم نان . خلاصه مقالات پنجمین كنگره زراعت واصلاح نباتات ایران – كرج
2- مین باشی معینی ، م و م ، اخوان و ا ، فقیه 1383 . بررسی امكان محلول پاشی توأم اوره وعلفكش های انتخابی درگندم . گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 1044/83 .
 

  

 
bet188
جمعه 26 مرداد 1397 02:57 ب.ظ
Ignatius Piazza, the Millionaire Patriot, wants you to see probably the most awe inspiring reality show series ever, called Front Sight Challenge.
"Because you happen to be here reading this flash games report now with this particular point in time; that which you have is "The first movers
advantage" for yourself to look at a their hands on now. The Open Video Project: This is site which has a huge assortment of digital video for sharing.
lắp đặt camera wifi giá rẻ ở hà nội
چهارشنبه 24 مرداد 1397 04:18 ب.ظ
Howdy this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have
to manually code with HTML. I'm starting a
blog soon but have no coding skills so I wanted to get advice from someone with experience.
Any help would be greatly appreciated!
viabiovit.com/viagra-from-canada-pharmacy.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:23 ق.ظ

With thanks! I enjoy this.
buy viagra online canada safe to buy viagra online viagra usa pharmacy cheap generic viagra uk generic viagra purchase get viagra prescription online uk viagra sildenafil without prescription uk buy viagra where online pharmacy viagra generic
integratori massa muscolare
یکشنبه 21 مرداد 1397 11:18 ب.ظ
I enjoy this website - its so usefull and helpfull.
la mejor creatina
یکشنبه 21 مرداد 1397 10:37 ب.ظ
You have terrific thing in this article.
aumentare massa muscolare integratori
یکشنبه 21 مرداد 1397 10:12 ب.ظ
Great webpage you've here.
http://cialisonli.com/
یکشنبه 21 مرداد 1397 07:20 ب.ظ

With thanks! Numerous material!

cialis for sale only now cialis for sale in us ou trouver cialis sur le net 200 cialis coupon cialis 20mg order a sample of cialis cialis en 24 hora we like it safe cheap cialis effetti del cialis 40 mg cialis what if i take
http://uniejow.net.pl
جمعه 19 مرداد 1397 09:47 ب.ظ
Nice post. I was checking constantly this blog and I'm impressed!
Very useful information specially the last part :) I care
for such information a lot. I was seeking this certain information for a very long time.
Thank you and good luck.
http://kartuzy.info
جمعه 19 مرداد 1397 09:18 ب.ظ
Very nice post. I simply stumbled upon your blog and wished to say that I've truly loved
surfing around your blog posts. After all I'll be subscribing for your
rss feed and I am hoping you write once more very
soon!
http://www.kociewiak.pl
جمعه 19 مرداد 1397 09:11 ب.ظ
Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to claim
that I get actually loved account your weblog posts.
Any way I'll be subscribing for your feeds and
even I success you get admission to constantly quickly.
https://naszsrem.pl
جمعه 19 مرداد 1397 09:00 ب.ظ
There's definately a lot to find out about this
subject. I like all the points you have made.
http://www.echotygodnik.info
جمعه 19 مرداد 1397 03:47 ب.ظ
Howdy! I'm at work browsing your blog from my new iphone 3gs!

Just wanted to say I love reading through
your blog and look forward to all your posts!
Carry on the fantastic work!
https://www.epiotrkow.pl
جمعه 19 مرداد 1397 03:09 ب.ظ
Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading?
I'm trying to figure out if its a problem
on my end or if it's the blog. Any responses would be greatly appreciated.
http://www.kociewiak.pl
جمعه 19 مرداد 1397 02:07 ب.ظ
Hmm it appears like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I'll just sum it up what I
had written and say, I'm thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog
blogger but I'm still new to the whole thing. Do you have any tips for rookie
blog writers? I'd really appreciate it.
http://www.mrocza24.pl
جمعه 19 مرداد 1397 01:44 ب.ظ
I enjoy reading through a post that will make people think.
Also, many thanks for allowing for me to comment!
http://www.radiozamosc.pl
جمعه 19 مرداد 1397 12:48 ب.ظ
It is the best time to make a few plans for the
longer term and it is time to be happy. I've read this post and if I may I want
to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article.
I desire to learn more things about it!
http://krotoszynska.pl
جمعه 19 مرداد 1397 11:38 ق.ظ
Great weblog here! Also your site rather a lot up fast! What web
host are you the usage of? Can I am getting your associate hyperlink for your host?
I want my web site loaded up as fast as yours lol
https://www.truso.tv
جمعه 19 مرداد 1397 05:00 ق.ظ
Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I've really enjoyed surfing around your blog posts.
After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!
http://magnes.tv
جمعه 19 مرداد 1397 02:58 ق.ظ
What's up mates, how is everything, and what you desire to say on the topic of
this piece of writing, in my view its in fact remarkable in support of me.
http://www.szubin24.pl
جمعه 19 مرداد 1397 02:28 ق.ظ
Your means of telling the whole thing in this piece of writing is genuinely nice,
every one can effortlessly know it, Thanks a lot.
3100 zł brutto
پنجشنبه 18 مرداد 1397 03:53 ق.ظ
I blog often and I really thank you for your information. The article has truly peaked my interest.
I am going to book mark your blog and keep checking for
new information about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.
kalkulator wynagrodzeń
پنجشنبه 18 مرداد 1397 03:18 ق.ظ
I do not even know how I ended up here, but I thought this post was
good. I don't know who you are but definitely you're going to a famous blogger if you aren't already ;) Cheers!
kalkulator brutto-netto
پنجشنبه 18 مرداد 1397 02:44 ق.ظ
With havin so much content and articles do you ever run into any
issues of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of unique content I've
either authored myself or outsourced but it looks
like a lot of it is popping it up all over the web without my agreement.
Do you know any methods to help reduce content from being stolen? I'd genuinely appreciate
it.
kalkulator wynagrodzeń
پنجشنبه 18 مرداد 1397 01:47 ق.ظ
You really make it seem so easy with your presentation but
I find this matter to be really something that I think I would never understand.
It seems too complicated and very broad for me. I am looking
forward for your next post, I'll try to get the hang of it!
3700 zł brutto
پنجشنبه 18 مرداد 1397 01:30 ق.ظ
Great blog! Is your theme custom made or did you download it
from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would
really make my blog stand out. Please let me know where you
got your theme. Appreciate it
kalkulator wynagrodzeń
چهارشنبه 17 مرداد 1397 05:50 ب.ظ
Hi there, I enjoy reading all of your article. I like to
write a little comment to support you.
mobile sim slot pin broken
چهارشنبه 17 مرداد 1397 04:38 ب.ظ
Players must decide what to with distinctive letters before seeing
the dealer's hole card. In this game, the traditional rules of video game are
forced. Slots will also very popular whenever casinos
are explained.
http://stor-penis-piller-se.eu/drextenda.html
سه شنبه 9 مرداد 1397 07:46 ب.ظ
Please let me know if you're looking for a article writer for your blog.
You have some really good articles and I feel I
would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd love to write some
articles for your blog in exchange for a link back to
mine. Please shoot me an e-mail if interested. Thank you!
http://pilloleperaumentareilpeneit.ovh/erogan.html
جمعه 5 مرداد 1397 06:36 ب.ظ
If some one wants to be updated with most recent technologies afterward he must be pay a quick visit this web site and be up to
date all the time.
online casino Malaysia
جمعه 5 مرداد 1397 10:20 ق.ظ
If you are going for best contents like I do,
simply pay a quick visit this web site everyday as it offers feature contents,
thanks
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30